Startsida Aktuellt/Blogg TV-serier Radioserier Medverkande Spelningar Städer och hotell 
Musik Texter/ackord Böcker/nothäften Historik Kontakta oss Ola Ström Per Dunsö
 

TV-serier

Ola, Per och Ministollarna

Vi har ju ända sen vi började arbeta tillsammans varit engagerade i miljörörelsen, även om engagemanget synts tydligare i vissa program som de fyra Drömplanksserierna, Yezzp och radioprogrammen om Professor Djurström och Göte Skötare.

Socialt engagemang

Men arbetar man för och med barn är det naturligtvis självklart att även ha ett socialt perspektiv när man skriver manus och texter. Efter Yezzp, där vi ju lät de olika miljöorganisationerna komma till tals på ett kanske lite annorlunda, personligt vis, tyckte vi det skulle vara roligt och värdefullt att få presentera våra hjälporganisationer med ett liknande barnvänligt uttryck. Men därav blev inget.


Mini-Stollarna Anna, Jenny, Malin och Anna. (Foto: TV4)

Mini-Stollarna

När så TV4 i Skåne frågade om vi ville göra något i rutan, tog vi chansen att i miniformat göra allvar av idén. Det rörde sig ju om en väldigt resursfattig serie, men med hjälp av den unge, duktige producenten Mattias Barnekow, de fantastiska Mini-Stollarna samt lika förtjusande som uppsatta representanter från de olika organisationerna, lyckades vi något så när närma oss våra intentioner. Om inte annat fungerade serien kanske som en katalysator för de insamlingsgalor som TV4 senare på ett mycket lovvärt sätt genomfört!

Inspelad i Malmö, tisdagar kl. 18,00, samma vecka som det sändes om lördagen, inne på Mobilia i huset där Siba, Telia och Expert ligger, på en tillfälligt uppbyggd scen mitt emot Emils Café, mellan Siba och Onoff. Sändes i TV4, lokalt över Skåne, 6 lördagar från 11 april till 16 maj 1995. Längd: 20 min.
Kamera: Peter Ahlmann, Joakim Andersson, Daniel, Küng, Ivan Suez
Kameraassistent: Magnus Andersson
Ljud: Nicklas Strömberg
Scenograf: Karin Staaf
Tom: Ola Malmgren
Producent: Mathias Barnekow
Tack till Emils Café, Teliabutiken, Brio, Expert, Folksam, Rydberg & Co.
Kläderna kommer från JC och Rabbit


Per ställer frågor till tittarna. (Foto: TV4)

Handling

Huvudsyftet var att presentera och göra barn medvetna om innehållet i FN:s barnkonvention, ”Barnens rättigheter”. I varje program bjöds en representant för en hjälporganisation eller myndighet in. Och i varje program lästes ett par av artiklarna i Barnkonventionen upp och diskuterades. Ola, Per, Skumberg och Mini-Stollarna sjöng och spelade live i programmen.

Eftersom vi har kvar vår dator (Mac) där vi skrev in programmens körscheman, (minimanus), låter vi några av dessa ligga som avsnittsguider.

Medverkande

Musiker och programledare: Ola & Per (gitarr respektive synt)
Musiker: Bo Mårtenson som Skumberg (bas)
Sångerskor och uppläsare av artiklar ur FN:s barnkonvention: Mini-Stollarna, bestående av Anna Lidner, Jenny Bergqvist, Malin Törnquist och Anna Lindgren från Södervångskolans musikklass i Vellinge.
Scenvärdinna: Shanti Holmström
Dessutom en rad gäster samt publik, oftast bestående av vänner och släktingar till övriga medverkande.

Program 1

Organisation: Barnets Bästa
Gäst: Jan Hultman
Artist: Paula Åkersdotter Jarl
Barn: Cirkusartister från Rosengård

Artiklar:

Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata, sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Musik:

Välkommen till butiken - Signatur, Mini-Stollarna, live
Om du tror på mig - Paula, playback
Cirkusmusik - playback
Öppna din dörr - Mini-Stollarna, live
Tack ska du ha - Avsignatur, Mini-Stollarna, live

Videor:

Röda korsets ”Chock”
Paula Åkersdotter Jarl som femtonåring


Paula tar ton. (Foto: TV4)

Avsnittsguide

0,45 -

0,45

Orkestern

Mini-Stollarna, Signatur, live, skylt undergitarrintro

1,00 -

1,45

Scenen

Ola, inledning, om Barnkonventionen, Per retas

1,00 -

2,45

Läktaren

Mini-Stollar läser ur Barnkonventionen

1,30 -

4,15

Gäst

Samtal, Ola + Jan (Cirkusbarn upp)

1,00 -

5,15

Scenen

Cirkus 1, Cirkusmusik

0,45 -

6,00

Gäst

Samtal, Ola + Jan, pres. Paula (Paula in)

3,00 -

9,00

Scenen

Paula, Om du tror på mig, playback

1,30 -

10,30

Gäst

Samtal, Ola + Paula

0,30 -

11,00

Video

Paula, första singeln

1,00 -

12.00

Gäst

Samtal, Ola + Jan + Paula (Cirkusbarn upp)

1,00 -

13,00

Scenen

Cirkus 2, Cirkusmusik

1,00 -

14,00

Läktaren

Samtal, Ola + cirkusbarn

1,05 -

15,05

Orkestern

Mini-Stollarna, Öppna din dörr, live

0,30 -

15,35

Video

Röda Korsets Chock

1,25 -

17,00

Gäst

Samtal, Ola + Jan + Paula

1,00 -

18,00

Orkestern

Butik + Per, skriv, adress

0,30 -

18,30

Scenen

Tack till alla, Per och Shanti delar ut presenter

0,30 -

19,00

Orkestern

Nästa vecka, presentation + adress

1,00 -

20,00

Orkestern

Mini-Stollarna, Tack ska du ha, live

Program 2

Organisation: Rädda Barnen
Gäst: Gull-Britt Dahlbom, Rädda Barnen
Artist: Shirine (Andersson)
Barn: Klass 6, Löddeköpinge

Artiklar:

Artikel 31: Barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder.
Artikel 32: Barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning.
Artikel 28: Barnets rätt till utbildning med lika möjligheter för alla till kostnadsfri grundutbildning och ekonomiskt stöd vid behov för vidareutbildning.
Artikel 29: Barnets utbildning ska utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och för naturmiljön.


Anna läser artikel 12 ur Barnkonventionen. (Foto: TV4)

Musik:

Välkommen till butiken - Signatur, Mini-Stollarna, live
Älska mig för den jag är - Shirine
Cykelvisa - Mini-Stollarna, live
Tack ska du ha - Avsignatur, Mini-Stollarna, live

Videor:

Mattan
Tegelflickan
Om Barnkonventionen

Telenummer att lägga in:

Barnombudsmannen 08-692 29 50
BRIS, Barnens hjälptelefon 020-91 00 91
Jourhavande kompis 020-22 24 44
Anonyma föräldrar 020-786 786

Texter att lägga in:

Barn startar inga krig. Men överallt där krig råder hamnar barn i vägen.
50 miljoner barn i Latinamerika är gatubarn.
Många barn drogas för att orka med tungt arbete.
Varje år misshandlas tusentals barn i Sverige. Få vågar berätta.


Barnarbete - ska vi någonsin slippa se en sådan här syn? (Foto: TV4)

Program 3

Organisation: Röda korsets Ungdomsförbund
Gäst: Anders Sjöstrand
Författare: Madeleine Göranzon
Barn: Röda korsare

Artiklar:

Artikel 22: Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om      det kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan person.
Artikel 24: Barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering.
Artikel 38: Barn under 15 år ska inte delta direkt i fientligheter.

Musik:

Välkommen till butiken - Signatur, Mini-Stollarna, live
Fredsduvan - Mini-Stollarna, live
Tack ska du ha - Avsignatur, Mini-Stollarna, live

Videor:

Videochock


Ungdomar från Röda korset övar första hjälpen på Anna. (Foto: TV4)

Program 4

Organisation: Världsnaturfonden (WWF)
Gäst: Johan Landberg
Barn: Från Södervångskolans musikklass, Mini-Stollarnas klasskamrater

Musik:

Välkommen till butiken - Signatur, Mini-Stollarna, live
Än finns det - Mini-Stollarna, live
Tack ska du ha - Avsignatur, Mini-Stollarna, live

Artiklar:

Artikel 31: Alla barn har rätt att leka och leva i en bra miljö
Artikel 18: Familjen är mycket viktig för barns utveckling. Dina föräldrar har det främsta ansvaret för att du har det bra och känner dig trygg
Artikel 15: Barn och ungdomar har rätt att bilda och vara     med i föreningar och delta i fredliga möten så länge de inte andras frihet eller rättigheter

Videor:

Gorillor i Rwanda
Odlingslandskapet 1
Odlingslandskapet 2


Kristin Pamp, Amnesty. (Foto: TV4)

Program 5

Organisation: Amnesty Internationel
Gäst: Kristin Pamp, Amnesty Internationel

Artiklar:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Du får inte diskrimineras på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk och din religion och dina åsikter.
Artikel 12: Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas, dina åsikter ska respekteras i alla beslut som rör dig, hemma, i skolan hos myndigheter och domstolar.
Artikel 37: Inga barn och ungdomar får utsättas för tortyr eller annan grym eller förnedrande behandling eller bestraffning. Personer under 18 år får inte dömas till dödsstraff eller livstids fängelse.
Artikel 30: Varje barns tankar och tro ska respekteras. Du som tillhör en minoritet, har rätt till ditt eget språk, den egen kultur och dein egen tro.

Musik:

Välkommen till butiken - Signatur, Mini-Stollarna, live
Här är landet - Mini-Stollarna, live
Tack ska du ha - Avsignatur, Mini-Stollarna, live

Videor:

Trance Dance
Johan i badet
Ett barncenter i Kampuchea
Amnesty-medlemmar, Bruce Springsteen


Mini-Stollarna sjunger "Tack ska du ha". (Foto: TV4)

Program 6

Organisation: Barnombudsmannen
Gäst: Louise Sylwander, barnombudsman
Artist: Södervångskolans musikklass med sin lärare Åke

Artiklar:

Artikel 3: När domstolar, sociala myndigheter och liknande beslutar om sådant som rör barn och ungdomar är det alltid först och främst med hänsyn till vad som är bäst för barn och ungdomar.
Artikel 4: Regeringen har ansvar och måste göra allt den kan för barns rätt att respekteras i Sverige. Regeringen måste också ge stöd till andra länder så att barnkonventionen respekteras.
Artikel 2: Barn och ungdomar som blir diskriminerade eller mobbade på grund av sina egna eller sina familjemedlemmars ställning, verksamhet, åsikter eller tro har rätt att få skydd.
Artikel 12: Barn och ungdomar har rätt att uttrycka sina åsikter och tas på allvar i frågor som rör dom själva. Dom har rätt att uttrycka sig genom att tala, skriva måla och sjunga eller på andra sätt så länge dom inte stör andra människor eller sårar dom

Musik:

Välkommen till butiken - Signatur, Mini-Stollarna, live
Världens bästa land - Mini-Stollarna, live
What a wonderful world – Musikklassen, Södervång

Avsnittsguide

0,45 -

0,45

Orkestern

Mini-Stollarna, En väv av legender, live, skylt under intro

1,00 -

1,45

Scenen

Ola, inledning, Om BO

1,00 -

2,45

Läktaren

Mini-Stollarna läser ur Barnkonventionen, 2, 3, 4, 12

3,45 -

6,30

Gäst

Samtal, Ola + Louise, om BO

1,00 -

7,30

Scenen

Tävling, Anna komma fram (Jenny, Anna, Malin)

4,00 -

11,30

Gäst

Samtal, Ola + Louise

2,20 -

13,50

Orkestern

Mini-Stollarna, Världens bästa land, live

0,40 -

14,30

Gäst

Barn ställer frågor

3,00 -

17,30

Gäst

Samtal, Ola + Louise, nummer till BO

1,00 -

18,30

Orkestern

Butik + Per, skriv, adress

0,30 -

19,00

Scenen

Tack. Rep. Tävlingsfråga

1,00 -

20,00

Orkestern

Musikklassen, What a wonderful world, live

 

« Tillbaka till listan

 
Vi spelar live i hela serien. (Foto: TV4)


Jan Hultman, Barnets Bästa”. (Foto: TV4)

"Varje år miss-handlas tusen-tals barn i Sverige. Få vågar berätta."


Gull-Britt, Rädda Barnen. (Foto: TV4)


Anna Lindgren, Mini-Stolle. (Foto: TV4)


Malin och Anna sjunger "Fredsduvan". (Foto: TV4)


Mattan - speglar en fasansfull verklighet. (Foto: TV4)


Anna lyssnar när Jenny läser ur Barnkonventionen. (Foto: TV4)


Äkta clowner i aktion. (Foto: TV4)


Från katastrofens Rwanda. Hjälp Röda Korset hjälpa! (Foto: TV4)


Shirine sjunger med Mini-stollarna. (Foto: TV4)


Shanti, studiovärdinna, läser ur "Barnens lag". (Foto: TV4)


Ola intervjuar Anders Sjöstrand från Röda korset. (Foto: TV4)

"Barn startar inga krig. Men överallt där krig råder hamnar barn i vägen."


Madeleine Göranzon läste ur sin bok om Martin. (Foto: TV4)


Johan Landberg, Världsnaturfonden. (Foto: TV4)


Gorilla i Rwanda. (Foto: TV4)


"Än finns det kossor i hagen". Ministollarna Jenny och Anna. (Foto: TV4)

"Många barn drogas för att orka med tungt arbete."


Per ber tittarna skicka in roliga historier. (Foto: TV4)


Barnombudsmannen Louise Sylwander. (Foto: TV4)

"50 miljoner barn i Latin-amerika är gatubarn."


Anna Lidner, Mini-Stolle. (Foto: TV4)


Jenny Bergqvist, Mini-Stolle som varit med i "Sikta mot stjärnorna". (Foto: TV4)


Malin Törnquist, Mini-Stolle, numera i Calaisa. (Foto: TV4)


Mini-Stollarna sjunger signaturen. (Foto: TV4)


Bomber ser inte skillnad på barn och soldater. (Foto: TV4)


Världen är full utav tårar - alltför många. Stöd Rädda Barnen! (Foto: TV4)


På flykt – men vart? (Foto: TV4)


Dubbel börda – att inte få gå i skola. (Foto: TV4)


Ola intervjuar barn på läktaren. (Foto: TV4)


På flykt – men vart? (Foto: TV4)